Te tātari  ranei    Reo:

Ingoa whānau ki te ingoa

Rārangi o te nuinga ingoa whānau noa ki tenei ingoa.

ranei
Tō ingoa:
Haere ingoa whānau ki te ingoa