Te tātari  ranei    Reo:

Takenga ingoa Whānau

Ako i te takenga mai o te ingoa ipurangi. He kore utu.

ranei
Tō ingoa:
Haere takenga ingoa