Te tātari  ranei    Reo:

Ingoa ki ingoa

Rārangi o te nuinga ingoa noa ki tenei ingoa.

ranei
Tō ingoa:
Haere ingoa ki ingoa