Te tātari  ranei    Reo:

Ingoa takenga

Ako i te takenga o te ingoa tuatahi ipurangi. He kore utu.

ranei
Tō ingoa:
Haere ingoa takenga